Hoe werkt Demographics based targeting?

Wat is Demographics based targeting?

Demographics based targeting is een veelgebruikte techniek om doelgroepen te kunnen targeten met jouw advertentie. Bij demographics based targeting wordt een advertentie specifiek getarget op een groep mensen met bepaalde demografische kenmerken, zoals leeftijd, jaarsalaris, of iemand kinderen heeft en gesproken talen. Het doel van targeten op basis van demografische kenmerken is logischerwijs het vergroten van de kans dat mensen op jouw advertenties klikken en uiteindelijk overgaan tot conversies.

Hoe werkt demographics based targeting?

Het is mogelijk om op demografische kenmerken te targeten door wat mensen op het internet invullen. Als je een Google account maakt vul je namelijk demografische kenmerken in zoals hoe oud je bent en waar je woont. Ook op Facebook vul je natuurlijk allerlei demografische kenmerken in. Daarnaast zijn er ook demografische kenmerken, zoals jaarsalaris, die mensen niet op internet zetten, maar die herleid worden uit verschillende aspecten, zoals de prijs van je hypotheek en je werk-status, wat vaak wel weer openbaar is.
Een voorbeeld waarbij je demographics based targeting wilt gebruiken is als je een kledingwinkel hebt die alleen vrouwen kleding verkoopt. Advertenties zijn niet gratis, en als je dan je advertentie aan iedereen vertoond, inclusief aan mannen, dan is dat minder effectief dan wanneer je instelt dat alleen vrouwen de advertentie mogen zien. Een ander voorbeeld waarbij demographics based targeting een effectieve manier van targeten is, is als je een vermogensbeheerder bent waarbij je bijvoorbeeld alleen klanten aanneemt die meer dan een ton investeren. Hierbij wil je dus echt alleen mensen met een groot vermogen targeten, en niet zomaar ieder willekeurig persoon, of iedereen die geïnteresseerd is in beleggen. Door middel van demographics based targeting is het mogelijk om jouw advertentie alleen te vertonen aan mensen met een bepaald inkomen/vermogen.

Hoe zet je demographics based targeting in bij verschillende platformen?

Bij Google Search Ads is demographics based targeting over het algemeen een stuk minder belangrijk dan bij andere platformen, zoals Facebook en LinkedIn. Bij Google Search Ads worden de advertenties namelijk vertoond aan mensen die bepaalde zoektermen hebben ingevuld, oftewel: de advertenties worden vertoond aan mensen die op zoek zijn naar iets. Bij Facebook en LinkedIn vertoon je de advertentie niet aan mensen die op zoek zijn naar iets, maar plaats je de advertentie bijvoorbeeld op hun tijdlijn. Hierbij kan demographics based targeting een grote rol spelen, omdat je hiermee de kans vergroot dat je de advertentie aan de juiste mensen laat zien die jouw producten/diensten willen aanschaffen. Ook tussen deze beide platformen zit weer een verschil in de manier waarop je demographics based targeting inzet. Bij LinkedIn is targeten op basis van iemands inkomen of baan erg nuttig, aangezien LinkedIn een werk-gerelateerd platform is en mensen hier hun functie, huidige bedrijf en werkervaringen invullen. Facebook daarentegen is een platform dat meer gericht is op activiteiten en hobby’s die mensen hebben. Hier kan je dus minder goed op iemands inkomen of carrière targeten, maar kan je demographics based targeting juist weer beter inzetten op basis van andere aspecten, zoals hoeveel kinderen iemand heeft. Daarnaast kan je Facebook vooral goed gebruiken voor interest based targeting, waarbij je mensen niet target op basis van demografische kenmerken, maar op interesses, zoals technologie, sport of hobby’s.

Hoe kies je de demografische kenmerken om op te targeten?

Het kiezen van een doelgroep om op te targeten gaat aan de ene kant natuurlijk op basis van gezond verstand. Om terug te komen op het eerder genoemde voorbeeld, is het logisch om mensen met een bepaald inkomen te targeten wanneer je een vermogensbeheerder bent waarbij je alleen klant kan worden als je meer dan een ton inlegt. Aan de andere kant is het ook belangrijk om verzamelde data goed bij te houden en te analyseren. Als je ziet dat 90% van de mensen die op jouw advertentie klikken uit Noord-Holland komen, dan is het misschien verstandig om voortaan de advertentie alleen aan mensen uit Noord-Holland te vertonen.