Wat is een omleidingstest?

Een omleidingstest is een manier om te testen hoe een webpagina het meest effectief zal zijn. Naast omleidingstests heb je ook A/B testen en multivariate testen, deze worden bij het vakjargon besproken. Bij een omleidingstest test je twee dezelfde webpagina’s met verschillende aspecten om een oordeel te vellen over op welke manier de pagina het succesvolst zal zijn.

Hoe werkt een omleidingstest?

Door middel van een omleidingstest kan je bijvoorbeeld twee verschillende landingspagina’s maken, waarbij de ene groep mensen op landingspagina A komt en de andere groep op landingspagina B terecht komt. Vervolgens kan je de binnenkomende data analyseren en vergelijken welke pagina voor meer conversies zorgt, op welke pagina mensen het langst blijven en op welke pagina mensen het vaakst doorklikken naar een volgende pagina. Bij een omleidingstest test je twee webpagina’s die compleet van elkaar verschillen. Een voorbeeld hiervan is twee landingspagina’s met verschillende teksten, afbeeldingen én een heel ander design.

Wanneer kan je een omleidingstest het best gebruiken?

Een omleidingstest kan je op twee momenten het best gebruiken. De eerste is wanneer de pagina nog niet bestaat en je nog helemaal niet weet op welke manier de pagina het goed zal doen. Dan kan je twee nieuwe pagina’s maken en testen om erachter te komen welke effectiever zal zijn, en dan diegene gebruiken. Het tweede moment is wanneer je al een webpagina hebt, en je wilt testen of deze nóg succesvoller zou kunnen zijn. Hierbij gebruik je de exacte pagina die al bestaat als pagina A, en maak je een nieuwe pagina met allerlei verschillende elementen als pagina B, en onderzoek je of pagina B nog effectiever kan zijn dan pagina A al is.

De voordelen en nadelen van een omleidingstest

Naast het grote voordeel dat je erachter kan komen op welke manier een pagina over het algemeen effectiever is, is een ander voordeel van een omleidingstest dat je met de informatie die je verkrijgt in kan spelen op de behoeften van specifieke doelgroepen. Stel je hebt een onderneming die auto’s verkoopt en je hebt een Facebook advertentie lopen die naar een landingspagina leidt. Om erachter te komen op welke manier deze landingspagina’s tot de meeste conversies leidt, besluit je een omleidingstest uit te voeren. Uit de test blijkt dat landingspagina A effectiever is voor mensen ouder dan 30, terwijl dit voor mensen onder de 30 precies andersom is. Dit is ontzettend nuttige informatie, omdat je je advertenties voortaan specifieker kan targeten waardoor de kans groter is dat je meer conversies genereert. In dit geval kun je bij Facebook instellen dat iedereen van boven de 30 voortaan de advertentie te zien krijgen die ze naar landingspagina A brengt, en voor iedereen die jonger is dan 30 stel je in dat ze naar landingspagina B worden geleid. Hiermee maak je de website effectiever en zal het uiteindelijk tot een hoger ‘CTR’ en tot meer conversies leiden.

Een nadeel van een omleidingstest is dat het soms lastig te zeggen is door welke aspecten de ene pagina minder effectief is dan de andere pagina. Stel je vergelijkt pagina A en B met een verschillend lettertype, andere afbeeldingen, andere kleuren én een andere call to action knop, en uit de test blijkt dat pagina A succesvoller is. Voortaan zal je dan pagina A als echte landingspagina gaan gebruiken, terwijl het lastig te zeggen is of alle vier de aspecten effectiever waren bij pagina A vergeleken met pagina B, of dat misschien de kleuren, het lettertype en de call to action knop wel effectiever waren bij A, maar dat de afbeeldingen juist beter waren bij pagina B.

Omleidingstest vakjargon uitgelegd

Zoals eerder vermeld bestaan er naast deze omleidingstesten ook andere vormen van testen om te analyseren op welke manier een webpagina het beste presteert. Een A/B test vergelijkt in tegenstelling tot een omleidingstest niet twee heel verschillende webpagina’s, maar test een pagina met een of een paar verschillende elementen. De verschillen zijn hier dus minder groot. Een voorbeeld van een A/B test van een webpagina is dat je bij pagina A een rode call to action knop gebruikt en bij pagina B een blauwe. De effectiefste manier om deze A/B testen in te zetten is door de twee websites maar op één element van elkaar af te laten wijken, aangezien je dan met meer zekerheid kan zeggen dat de ene website beter presteert dan de andere website door dat ene element.

Ook bestaan er multivariate testen. Hiermee test je verschillende combinaties van elementen op een webpagina. Stel je twijfelt tussen twee afbeeldingen en tussen twee stukken tekst, dan kan je vier verschillende pagina’s testen. Pagina 1 met afbeelding A en tekst A, pagina 2 met afbeelding B en tekst B, pagina 3 met afbeelding A en tekst B en ten slotte pagina 4 met afbeelding B en tekst A. Dit is natuurlijk ook een effectieve test aangezien je hierbij alle combinaties test, in plaats van dat je twee verschillende pagina’s test waarbij bijvoorbeeld pagina 1 afbeelding A en tekst A heeft en pagina 2 afbeelding B en tekst B, waardoor je niet met zekerheid kan zeggen wat de oorzaak is dat de ene pagina beter presteert dan de ander, omdat het zou kunnen dat afbeelding A wel effectiever is dan B, maar tekst A dat eigenlijk niet is. 

Alles is uitgelegd aan de hand van webpagina’s, maar deze vormen van testen kunnen op precies dezelfde manier worden ingezet, voor verschillende doeleinden, waaronder het meten van het verschil in effectiviteit tussen twee advertenties.

Omleidingstest tip

Een belangrijke tip die we nog mee willen geven met betrekking tot omleidingstesten, is dat je geduld moet hebben. Probeer niet te snel een oordeel te vellen en te bepalen dat de ene pagina beter presteert dan de ander. Je kunt niet op basis van tien bezoekers oordelen dat de ene pagina beter is dan de ander, ook niet als blijkt dat de vijf die op pagina A zijn geweest deze pagina alle vijf goed vonden, en er vier mensen pagina B niks vonden. Je moet het de tijd geven en op basis van veel data pas een besluit nemen om te kiezen voor een van beide pagina’s. Ook dit geldt niet alleen voor het testen van webpagina’s, maar voor vrijwel alle testen, zoals bijvoorbeeld een A/B test van een Facebook advertentie.