Wat is demand based advertising?

Demand based advertising is een techniek van adverteren waarmee vraag naar jouw producten/diensten gecreëerd wordt. Er wordt geprobeerd om de mensen die de advertentie te zien krijgen enthousiast te maken, waardoor de vraag naar jouw producten en/of diensten groter wordt. Demand based advertising is vooral populair voor nieuwe producten, aangezien je dan meteen veel aandacht wilt en mensen enthousiast wilt maken over wat jij aanbiedt. Demand based advertising bestaat uit twee componenten, namelijk ‘primary demand advertising’ en ‘selective demand advertising’. Bij primary demand gaat het over de vraag naar het product, los van jouw specifieke merk. Als je bijvoorbeeld een advertentie hebt over Nike voetbalschoenen, dan is de primary demand de vraag naar voetbalschoenen, terwijl het bij selective demand advertising wél over de vraag naar jouw specifieke merk (in de advertentie) gaat.

Het inzetten van demand based advertising

Demand based advertising wordt ingezet wanneer je ziet dat de vraag naar je product afneemt. Dit kan zijn voor je eigen merk maar ook voor de gehele markt. Het komt daarom ook vaak voor dat bedrijven binnen een bepaalde markt wel eens samenwerken om te adverteren, als ze zien dat bij iedereen de vraag afneemt. Een voorbeeld hiervan is de afname van de steak consumptie in 1992, met als gevolg dat de nationale beef association een advertentie plaatste om de consumptie van steak te verhogen.  Dit is dus primary demand advertising.