De Invloed van LinkedIn op koopgedrag

door | apr 1, 2024 | Nieuws

LinkedIn heeft een onderzoek gedaan via Meet The Member in samenwerking met Interpret. Uit dit onderzoek is gebleken dat wat leden bekijken op LinkedIn, hen inspireert en ervoor zorgt dat ze meer geneigd zijn om na te denken over het kopen van hoogwaardige producten. In dit artikel kan je deze bevindingen vinden. 

Ambitie en prestaties van LinkedIn leden

LinkedIn-leden stralen van nature ambitie uit, zoals blijkt uit hun professionele erkenningen en prestaties. Een ruime meerderheid van de wekelijks actieve LinkedIn-leden (ongeveer driekwart) hebben managementposities of hoger. Een percentage dat hoger ligt dan bij alle andere sociale platforms. In het afgelopen jaar waren er LinkedIn-leden actief die andere medewerkers of teams begeleidden, en kregen vaker promoties. Over het algemeen verdienen ze meer en hebben ze meer bezittingen dan gebruikers op andere platforms.

Interesse en investeringen van LinkedIn leden

Lifestyle en vrije tijd zijn belangrijk voor LinkedIn-leden. Ze investeren graag in items en ervaringen die hun kwaliteit van leven verbeteren. Meer dan de helft van de leden op LinkedIn zegt dat ze graag de beste versie of het beste model van iets willen bezitten. Bijna evenveel geeft aan dat ze graag als eerste nieuwe technologieën willen gebruiken, beide percentages zijn hoger dan op andere platforms. 

Bijna de helft van de leden is van plan om het komende jaar te investeren in een grote aankoop voor henzelf. Twee op de vijf zijn van plan om luxe goederen te kopen. In vergelijking met gebruikers op andere platforms zijn LinkedIn-leden meer geïnteresseerd in persoonlijke luxe voertuigen, reizen en zelfs persoonlijke spaar- en beleggingsproducten.

ROI van bedrijven op LinkedIn

Intentie en mindset vormen een krachtige combinatie die voor bedrijven op LinkedIn een grotere ROI (Return On Investment)  genereert dan op andere platforms. LinkedIn heeft LinkedIn-leden getest om te bepalen of het aantal impressies op LinkedIn meerwaarde heeft voor marketeers. Het bedrijf Interpret heeft alle data verzameld. Ze hebben inzicht geboden in het gedrag van LinkedIn-leden ten opzichte van andere sociale mediaplatforms. Door een uniforme steekproef en een dubbel geblindeerde aanpak konden ze de effecten van LinkedIn op de koopintentie van gebruikers analyseren.

Nadat leden slechts twee minuten op LinkedIn hebben doorgebracht, bleek dat respondenten van plan waren om het komende jaar 22% meer uit te geven aan hoogwaardige producten dan degenen die een ander sociaal platform hadden bezocht. Bovendien waren ze eerder geneigd te verklaren dat ze interesse hadden in verschillende hoogwaardige producten na het bezoek aan LinkedIn.

Deze bevindingen benadrukken de waarde van LinkedIn als een platform dat de koopintentie van gebruikers positief beïnvloedt, wat essentieel is voor marketeers die hoogwaardige producten willen promoten.

LinkedIn-leden vertrouwen erop dat het platform nuttige en relevante informatie levert. Dit maakt hen meer ontvankelijk voor content van bedrijven en advertenties. Dit vertrouwen resulteert in koopintentie. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft bedrijfsvideo’s interessant vind. Daarnaast vindt bijna driekwart berichten van bedrijfseigenaren relevant. Tenslotte vindt bijna de helft van de LinkedIn leden een banner advertentie nuttig.Veel mensen zouden op een LinkedIn-advertentie klikken als die relevant is. Dit is zes procent hoger dan bij advertenties op Google Search of sociale media. LinkedIn is hét sociale platform waarop het publiek het meest vertrouwt. Twee derde van de leden zegt het platform te vertrouwen om hun informatie niet te misbruiken, wat hoger is dan alle andere grote sociale platforms.