Wat is Behavioral based targeting?

Behavioral based targeting is een vorm van targeting waarbij je inspeelt op het gedrag van mensen. Dit kan op meerdere manieren worden ingezet, bijvoorbeeld door in te spelen op het online shopgedrag, geplaatste foto’s, bepaalde zoektermen, of bezochte websites. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarop je kan targeten bij behavioral based targeting. Daarnaast is het ook op meerdere platformen in te zetten. Zo kan je het bijvoorbeeld gebruiken op sociale media, zoals Facebook en Instagram, en bij display banners, op basis van een audience marketplace, wat verder uitgelegd wordt bij het vakjargon.

Hoe werkt behavioral based targeting?

Behavioral based targeting kan op meerdere manieren ingezet worden. Een van de manieren waarop het gedrag van mensen wordt bepaald is door middel van cookies. Als iemand bijvoorbeeld een website bezoekt en de cookies accepteert, zullen de cookies opslaan wat die persoon doet, waardoor ze ingedeeld kunnen worden bij een bepaald gedrag. Vervolgens kan je deze data bijvoorbeeld gebruiken om bij een display advertentie de banner alleen te vertonen aan iedereen die dat gedrag heeft vertoond. Behavioral based targeting kan je daarnaast ook inzetten via Facebook, waarbij Facebook mensen in een bepaalde gedragscategorie toevoegt, op basis van aankopen, geplaatste foto’s, interesses, hobby’s en nog meer andere categorieën. Stel je hebt een taxi bedrijf en je wilt jouw Facebook advertentie zo optimaal mogelijk inzetten, dan kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om een advertentiegroep te maken waarbij je de advertentie alleen vertoont aan mensen die regelmatig reizen, omdat deze mensen vaak naar de luchthaven moeten (en misschien wel met een taxi).

Wanneer kan je behavioral based targeting het best gebruiken?

Behavioral based targeting kan je het best gebruiken op het moment dat jij precies weet wie jouw doelgroep is. Als je weet wie jouw doelgroep is en je weet ook wat voor gedrag zij vertonen, dan kan je met behavioral based targeting heel goed inspelen op hun behoeften en kan je voor een hoge CTR op jouw advertentie zorgen. Stel je hebt een online retail winkel die allerlei sportkleding verkoopt, dan kan je een display- en Facebook campagne opzetten, waarbij je bijvoorbeeld target op mensen die ‘sportief’ zijn en ‘vaak sporten’. Hierbij vertoon je de advertenties dus alleen aan mensen die sporten, en dus sportkleding dragen en hopelijk nog (nieuwe) nodig hebben. Je vertoont je advertenties dan niet aan mensen die nooit sporten, aangezien die mensen waarschijnlijk toch geen sportkleding aan zullen schaffen, waardoor je de kans vergroot dat de advertentie effectief is in het behalen van conversies.

De voordelen en nadelen van behavioral based targeting

Het grootste voordeel van behavioral based targeting is dat je advertenties enorm specifiek op jouw doelgroep kan targeten. Je vertoont namelijk alleen de advertenties aan mensen die, in ieder geval in het verleden, het gedrag hebben vertoond dat aansluit bij jouw product of dienst. Hiermee is de kans dat ze op de advertentie klikken natuurlijk veel groter dan wanneer je de advertentie zomaar aan iedereen vertoont. Bovendien vergroot het ook de kans dat iemand daadwerkelijk tot een conversie overgaat. Als jij een bedrijf hebt dat crypto cursussen aanbiedt, dan is de kans veel groter dat iemand die al eerder geïnteresseerd is geweest in aandelen en crypto een cursus aanschaft, dan iemand die dit gedrag nog nooit heeft vertoond.

Een nadeel van behavioral based targeting is dat het niet altijd 100% klopt. Mensen worden bijvoorbeeld door Facebook ingedeeld bij een bepaald gedrag, terwijl dit niet juist is. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat niet iedereen die in het verleden een bepaald gedrag heeft vertoond automatisch geïnteresseerd is in jouw producten, ondanks dat ze misschien goed aansluiten bij dit gedrag.

Behavioral based targeting vakjargon uitgelegd

Eerder noemde ik het begrip ‘audience marketplace’. Een audience marketplace haalt data binnen en maakt deze data beschikbaar voor anderen om advertenties specifiek te kunnen targeten. Een audience marketplace bestaat uit bepaalde categorieën waar mensen bij ingedeeld worden, bijvoorbeeld op basis van hun koopgedrag. De marketplace slaat iemands koopgedrag op in een bepaalde categorie, waardoor jij als adverteerder deze persoon specifiek kan targeten met een banner advertentie. Omdat je via een categorie in de audience marketplace inspeelt op iemands gedrag, is hier sprake van behavioral based targeting. Targeten op basis van gegevens uit een audience marketplace kan een enorm effectieve manier van behavioral based targeting zijn.

Verder werd het begrip ‘CTR’ ook vermeld. CTR betekent letterlijk Click Through Rate, het percentage mensen dat daadwerkelijk op (bijvoorbeeld) een advertentie klikt wanneer ze het zien. Doordat je met behavioral based targeting specifiek inspeelt op de behoeften van de doelgroep kan je ervoor zorgen dat het percentage mensen dat daadwerkelijk op de advertentie klikt gaat stijgen, oftewel, behavioral based targeting kan een effectieve manier zijn om de CTR te verhogen.

Behavioral based targeting tips

Dé tip die wij iedereen mee willen geven is om behavioral based targeting niet zomaar te gebruiken om het te gebruiken. Als je niet helder hebt wie jouw doelgroep is, heeft het vaak weinig zin om behavioral based targeting in te zetten, en kan het juist de effectiviteit van jouw advertentie verlagen. Probeer helder te krijgen wie jouw doelgroep is, wat het gedrag is dat bij jouw doelgroep past en speel daar vervolgens op in door de advertenties alleen te laten zien aan die mensen die dat gedrag vertonen of vertoond hebben, door middel van behavioral based targeting.