Wat is een UX analyse?

Een UX analyse betekent letterlijk een user experience analyse. Met een UX Analyse onderzoek je de gebruiksvriendelijkheid van je website. Een gebruiksvriendelijke website is essentieel om je bezoekers te boeien en te binden aan je organisatie. Bezoekers haken snel af wanneer er bijvoorbeeld niet makkelijk te navigeren is op je website. Een user session recording is een vorm van een UX Analyse, maar dit kan op nog veel andere manieren.

Waarom gebruik maken van een UX analyse?

Met een UX analyse kan je onderzoeken waar je bezoekers waarde aan hechten. En wat de redenen zijn waarom je website of product goed loopt, of juist niet. Er zijn 3 hoofd redenen waarom je als organisatie gebruik moet maken van een UX analyse. De eerste reden is dat je je conversies kan verhogen. Een UX analyse geeft inzicht welke kansen er nog onbenut zijn en hoe je conversies kan verhogen. Daarnaast kan je ook meer traffic genereren. Door de klantervaring te verbeteren op je site blijven bezoekers langer en komen ze ook vaker terug. Tot slot wordt je geld beter besteedt. Omdat je onderzoek doet naar wat niet goed werkt kunnen veel nuttelozen projecten worden uitgezet.

Hoe voer je een UX analyse uit?

Er zijn veel verschillende methodes om een UX analyse uit te voeren. Voorbeelden van deze methodes zijn:

  • Usability-test
  • Analytics
  • Heuristieken
  • User satisfaction survey
  • A/B Test
  • Eyetracking
  • Mouseflow

Welke factoren zorgen voor een goede user experience?

Een goede user experience betekent dat de gebruiker van jouw product of website het op een goede manier kan gebruiken om zo zijn oorspronkelijke doel te kunnen vervullen. Maar welke factoren spelen nou daadwerkelijk een rol bij een goede user experience? Voor een goede user experience moet een product of website: nuttig, toegankelijk, gewild, geloofwaardig, vindbaar, bruikbaar en waardevol zijn. Voor het behouden van een goede user experience moet je er ook voor zorgen dat je flexibel en open blijft staan voor nieuwe ideeën. Als je ziet dat iets niet werkt, wees dat niet bang om aanpassingen te maken.