Wat is Impression based retargeting precies?

Wat is impression based retargeting?

Impression based retargeting is een minder bekende, maar enorm effectieve manier om jouw doelgroep te kunnen targeten met advertenties. Op een simpele manier uitgelegd houdt impression based retargeting in dat mensen die jouw advertentie al gezien hebben, later weer een advertentie van jouw krijgen. Wat dit precies inhoudt en hoe dat werkt zal hieronder verder worden uitgelegd.

Wat betekent retargeting?

Om te beginnen is het nodig om een definitie van retargeting te hebben. Retargeting houdt in dat je mensen een advertentie kan laten zien die al eerder op jouw website zijn geweest. Impression based retargeting gaat nog net een stukje verder. Hierbij worden namelijk niet alleen de eerdere bezoekers van jouw website geretarget, maar ook mensen die nog nooit op jouw website zijn geweest. Bijvoorbeeld mensen die weleens een advertentie van jouw gezien hebben, of zelfs mensen bij wie een advertentie onderaan de pagina is ingeladen, zonder dat zij deze advertentie daadwerkelijk hebben gezien. Er zijn meerdere manieren waarop dit gedaan kan worden.

Op welke manieren kan je impression based retargeting inzetten?

Stel je hebt een makelaarskantoor en je weet dat er volgende week een belangrijke huizenmarkt beurs is, waarvan je weet dat er veel mensen uit de segmenten waar jij normaal gesproken huizen aan verkoopt op afkomen. Dan kan je via GPS Geofencing, waar je in een ander artikel van ons meer over kan lezen, een digitale omheining maken om het gebouw van de beurs heen, waardoor je specifiek de mensen die op de beurs komen kan targeten en jouw advertentie alleen aan die mensen vertonen. Vervolgens kunnen die mensen er natuurlijk voor kiezen om wel of niet op de advertentie te klikken. Via impression based retargeting is het dus mogelijk om de mensen die bij deze beurs waren en jouw advertentie gezien hebben opnieuw te targeten en op een andere manier een nieuwe advertentie sturen. Zo kan je er, op het moment dat iemand op hetzelfde Google account ingelogd staat op zijn mobiel en zijn computer, bijvoorbeeld voor kiezen om alle bezoekers van de beurs die jouw advertentie wel gezien hebben, maar er niet op geklikt hebben, opnieuw te targeten via het IP-adres van hun computer, waardoor ze dus eerst jouw advertentie gezien hebben op hun mobiele telefoon terwijl ze bij de beurs waren, en later als ze thuis waren weer een nieuwe advertentie van jou kregen via hun computer.
Impression based retargeting kan natuurlijk ook op andere manieren worden ingezet dan via GPS geofencing. Het is namelijk ook mogelijk om mensen via impression based retargeting te bereiken, zonder dat ze eerst op een specifieke plek zijn geweest zoals dat bij GPS geofencing het geval is. Impression based retargeting kan bijvoorbeeld ook ingezet worden door mensen die in jouw doelgroep zitten eerst een advertentie te vertonen op een bepaald domein (website), waarna je vervolgens deze zelfde mensen later weer een advertentie laat zien, alleen dan op een ander domein. Advertenties vertonen op bepaalde websites kost natuurlijk geld, en op het ene domein kost dit nou eenmaal meer dan op het andere domein. Aangezien je met impression based retargeting niet betaald om jouw advertenties aan willekeurige mensen te vertonen op bepaalde domeinen, maar je deze advertenties op die domeinen alleen vertoont aan jouw doelgroep die je al eerder op andere domeinen hebt getarget, kan je met impression based retargeting kosten besparen.

Overige voordelen impression based retargeting

Buiten het feit dat het enorm interessant is dat het mogelijk is om mensen die jouw advertentie al eerder hebben gezien opnieuw een andere advertentie te laten zien en je hier ook kosten mee kan besparen, zitten er nog meer voordelen aan. Het grootste voordeel is dat de meeste mensen een deel van de advertenties die ze te zien krijgen gewoonweg negeren, of niet in hun opnemen. Bij impression based retargeting stuur je dezelfde-, of verschillende advertenties meerdere keren naar dezelfde persoon, waardoor de kans groter is dat hij/zij de advertentie de tweede, of de derde keer wel ziet, in zich opneemt, en overgaat tot een klik of zelfs een conversie. Uit onderzoek is dan ook gebleken dat hoe vaker je een advertentie ziet hoe groter de kans is dat je over zal gaan tot een conversie, of je de advertentie de eerste keer nou al compleet in je had opgenomen of niet. Daarnaast kan impression based retargeting ook voor een hogere ‘click through rate‘ zorgen. Een ander voordeel van impression based retargeting is dat je een advertentie steeds opnieuw kan vertonen aan mensen waarvan jij denkt dat het jouw doelgroep is. Als iemand op een bepaalde locatie is geweest waarvan je denkt dat het aansluit bij wat jij aanbiedt, dan kan je deze mensen meerdere keren nadat ze op die locatie zijn geweest nog targeten, waardoor de kans groter is dat zij wat bij jou kopen vergeleken met wanneer je willekeurige mensen target waarvan je niet zeker weet of dat wel jouw doelgroep is.